Sangkraftcenter får støttemidler fra Statens Kunstfond til talentudvikling af skolens sangtalenter

Mariagerfjord Korskole får 150.000 kr. til styrkelse at talentudviklingen af sangerne i Korskolens elitespor. Det betyder, at Korskolen nu har mulighed for at understøtte elitekorsangernes individuelle udvikling.

Visionerne for talentudvikling på Mariagerfjord Korskole er store, og derfor blev den gode nyhed om økonomisk støtte fra Statens Kunstfond taget rigtig godt i mod, fortæller Kulturskoleleder Finn Elias Svit:

’Det er os en stor glæde, at Kunststyrelsen har valgt at bakke op om korskolens arbejde med at udvikle unge rytmiske sangere, med målet at de og koret når op på højeste niveau. En bevilling der blåstempler det arbejde, der nu i en årrække er pågået på Mariagerfjord Kulturskoles korskole.
Her for at uddanne mod et liv med musik på højt niveau og det gerne i form af efterfølgende optagelse på et Musikalsk Grundkursus eller gennem en musikuddannelse fra et musikkonservatorium, universitet eller seminarium. En anden vej i musiklivet kan være at medvirke som sangere i det danske musikmiljø for rytmisk amatørmusik på højt niveau’.
 

Udvikling af det individuelle talent

Ansøgningen til Statens Kunstfond afspejlede især ønsket om at kunne styrke den enkelte elitesangers faglige kompetencer. Blandt andet vil Korskolen gerne kunne tilbyde den enkelte sanger læring inden for grundlæggende musiske kompetencer, soloundervisning, stage performance og personlig udvikling.

’Den økonomiske støtte og anerkendelse fra Statens Kunstfond betyder, at vi nu får mulighed for, på et helt andet niveau end tidligere, at højne de individuelle sangeres faglige grundkompetencer.  Vi løfter koret ved at løfte de enkelte korsangere, og det giver os et elitekor på et bemærkelsesværdigt højt plan’,-  konstaterer den Kunstneriske leder af Korskolen, Christian Ronsfeld.

Helt i mål når Korskolen dog ikke i denne omgang med de ønskede individuelle tiltag, men niveauet bliver uden tvivl højnet:

’Bevillingen er mindre end den ansøgte, hvorfor vi skal igennem en udvælgelse af de ekstra indsatser og tilbud vi vil give til korskolens eliteelever.
En ting står dog fast, bevillingen vil styrke elitesangernes grundkompetencer og dermed også det niveau vi om et år vil høre fra scenen’ - slutter Kulturskoleleder Finn Elias Svit.
 

Korskolen er inspiration for andre kommuner

Mariagerfjord Korskole er Danmarks eneste Rytmiske Korskole, og blev i januar også udvalgt som Danmarks første sangkraftcenter for rytmisk kor og sang.  Korskolens talentudviklingsprogram videreudvikler særligt talentfulde elever inden for kormusik og er tilrettelagt til at bringe den enkelte elev så langt som muligt; fra talentelev, gennem musikalsk afklaring, til optagelse på MGK eller videregående uddannelse.

Som Danmarks eneste Rytmiske Korskole er skolen forgangsbillede for andre kommuner, både i forhold til talentudvikling samt den pædagogiske tilgang.
Korskolen håber, at talentudviklingsprogrammet kan inspirere andre til at fokusere på de muligheder, en rytmisk korskole kan åbne op for; blandt andet opsamling af talenter blandt bredden, samt understøttelse af særlige talenter fra aspirant mod et professionelt niveau.