Undervisningsmiljøvurdering (UMV) af Mariagerfjord Kulturskole

Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt blev der udsendt 700 emails, hvoraf 86 elever besvarede spørgeskemaet, og ud af disse gennemførte 70, hvilket er et meget tilfredsstillende svarantal, i denne type undersøgelser.

Overordnet viser resultaterne, at eleverne er tilfredse med undervisningsmiljøet på Kulturskolen. Der er plads til enkelte forbedringer og tiltag, der skal hjælpe med at opretholde det positive resultat, så der i fremtiden også sikres et godt undervisningsmiljø.

Læs hele undersøgelsen.