Undervisningsmiljøvurdering af Mariagerfjord Kulturskole

Mariagerfjord Kulturskole her gennemført en undervisningsmiljøvurdering (UMV) ved start af året 2018. Spørgsmålene er er besvaret anonymt af elever på Kulturskolen - evt. med hjælp fra deres forældre. 

 

Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2018 sendt via mail til samtlige elever. I alt blev der udsendt 750 emails, hvoraf 98 elever besvarede alle spørgsmål og derudover svarede 26 elever på nogle af spørgsmålene. Dette er et meget tilfredsstillende svarantal for denne type undersøgelse.

Overordnet viser resultaterne, at eleverne er tilfredse med undervisningsmiljøet på Kulturskolen. Der er plads til enkelte forbedringer og tiltag, der skal hjælpe med at opretholde det positive resultat, så der i fremtiden også sikres et godt undervisningsmiljø.

UVM 2018: Læs uddrag af undesøgelsen her eller læs hele undersøgelsen her

 

I 2012 blev der også foretaget en UVM. Dengang blev der ialt udsendt 700 emails, hvoraf 70 gennemførte alle svar og 16 nogen svar. 

UMV 2012: Læs undersøgelsen her