Skip to the content

COVID-19

 

Der er pt. ingen fremmøde-undervisning, men online undervisning gennemføres hvor muligt.  Alle elever har fået direkte besked og får løbende besked ved ændringer. 


-------------------------------------

I forbindelse med undervisning på Kulturskolen, er der nogle retningslinjer og forholdsregler, der skal følges.

ADGANG TIL KULTURSKOLENS UNDERVISNINGSSTEDER

Det er kun kulturskoleelever, der må komme ind på vores undervisningssteder. Dette gælder alle steder i kommunen. Alle elever skal afleveres og afhentes ved hovedindgangen – dvs. ingen adgang for f.eks. forældre.

Vi henstiller til, at man som elev ikke ankommer tidligere end 5 min. inden undervisningsstart.

Hvis man som elev har mere end 30 min. ventetid mellem to kulturskolefag samme dag, og der ikke er mulighed for at tage hjem mellem de to undervisningstider, så bedes man kontakte Kulturskolens administration. Vi vil i så fald forsøge at finde en løsning, der gør det muligt at opholde sig nær undervisningsstedet. Der kan være forskellige vilkår/regler afhængig af undervisningssted.

Kulturskolens administration: tlf. 97115720 // mail: kulturskolen@mariagerfjord.dk

 

BRUG AF MUNDBIND

Kulturskolen er underlagt det lovbestemte krav om mundbind eller visir. Derfor skal der bæres mundbind/visir til og fra undervisningslokalet. Påbuddet gælder også ved pauser eller toiletbesøg.
Mundbindet/visir kan fjernes helt eller delvist, hvis situationen kræver det, f.eks. hvis man skal spise eller drikke, tale med folk der skal mundaflæse samt ved identifikation fra f.eks. politiet.

Følgende personer kan undtages fra kravet om mundbind/visir:

  • Børn under 12 år (0-11 år)
  • Personer, der har nedsat bevidsthedsniveau
  • Personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir
  • Personer der har anden lidelse der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

Kulturskolens medarbejdere har ret til at bortvise personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. Se sundhedsstyrelsens hjemmeside for uddybende information om brug af mundbind: www.sst.dk

 

SOM ELEV SKAL MAN HUSKE:

  • Ved symptomer på Covid-19 (også milde symptomer) må elever ikke møde op til undervisning
  • Kulturskolens undervisere hjemsender elever, der udviser symptomer på Covid-19
  • Elever skal altid vaske hænder/spritte hænder af inden undervisning og efter endt undervisning
  • Hold minimum 1 meters afstand både ved ankomst til undervisningsstedet, i undervisningen og efter undervisningen
  • Elever skal vente på deres underviser uden for undervisningslokalet (ankom max 5 min. inden undervisningsstart)
  • Vores undervisere vejleder den enkelte elever i de enkelte fag om, hvordan eleven skal forholde sig i undervisningen. Det er vigtigt, at de rammer, som underviseren opstiller, overholdes.

 

 

I det nedenstående kan du læse om de regler, vi skal overholde. Både underviser og elev er ansvarlig for, at regler og retningslinjer overholdes. Underviseren forklarer/giver vejledning til den enkelte elev i det enkelte fag.