Skip to the content

Formål og Vision

 

FORMÅL

Mariagerfjord Kulturskole har til formål at bibringe eleverne glæde, engagement, kreativitet og dygtiggørelse gennem beskæftigelse med musik, dans, drama og billedkunst.

Herunder:

 • at udvikle elevernes kreative evner inden for kunstnerisk udtryk,
 • at bibringe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet,
 • at bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,
 • at tage udgangspunkt i og arbejde med den enkeltes engagement, forudsætninger og talent,
 • at bidrage til elevens dannelse og udvikling gennem beskæftigelse med musik, dans, drama, billedkunst og andre kunstarter. 
 • at øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
 • at medvirke til fremme af lokale kulturmiljøer.

 

VÆRDIER

Mariagerfjord Kulturskoles værdier udtrykkes gennem:

FORDYBELSE:

 • Vi tilstræber at bibringe eleverne fordybelsens glæde gennem arbejdet med det kreative uanset fag, niveau og alder.
 • Faglig kunnen, skaben og formidling er nøgleord i dagligdagen på kulturskolen.
 • Fokus på opgaven, her både individuelt og i samarbejde.

 KVALITET:

 • Kulturskolens lærerkorps er fagligt kompetent og engageret.
 • I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og medarbejderne er ambitiøse på elevernes vegne.
 • Kulturskolen tilstræber udvikling med udgangspunkt i kunstarternes traditioner og de nyeste strømninger. Fagligt som pædagogisk.
 • Kulturskolen hjælper skolens elever til at stå ved sig selv, at udvikle egne evner og at formidle denne kunnen.

 FÆLLESSKAB:

 • Vi tilbyder fællesskab med musik, drama, billedkunst og skolens øvrige kunstfag som omdrejningspunkt.
 • Foruden glæden ved udøve kunstarterne bibringes samarbejdskompetencer og der etableres venskaber. Dette kan for eksempel ske på tværs af kunstarterne, alder og talent.  

 

VISION:

 • Kulturskolen arbejder målrettet på optimal udvikling af elevernes færdigheder, det med udgangspunkt i den enkelte elevs talent, engagement og alder.
 • Kulturskolen understøtter gennem undervisningen i kunstfagene et levende og mangfoldigt kulturliv i Mariagerfjord Kommune
 • Kulturskolen er med til at sætte Mariagerfjord Kommune på det nationale kulturelle landkort.