Skip to the content

MARIAGERFJORD TALENTKLASSER

KOMBINER DIN SKOLEDAG MED TALENTUNDERVISNING

Går du i 7.-.8.-9. klasse i skoleåret 2021/2022, og har du et særligt talent inden for fodbold, svømning, badminton, billedkunst, solosang, et instrument, drama eller kor? Så bliv en del af et fedt talentmiljø, hvor du vil være omgivet af professionelle kunstnere og idrætsudøvere.

 • Du bliver en del af en idræts- og kulturtalentklasse
 • Du får undervisning i dine skolefag på Hobro Søndre Skole
 • Fælles for alle elever i klasser er, at I brænder for at udvikle jeres talent
 • Talentundervisningen foregår på Mariagerfjord Kulturskole eller i din moderklub – alt afhængig af dit talentfag
 • Du får 4 timers undervisning i dit talentfag i løbet af din skoleuge, og derudover deltager du også i tværfaglige temadage samt de obligatoriske skolefag på 7.+8.+9. klassetrin

Her kan du se brochure for Mariagerfjord Talentklasser sæson 21/22.

MARIAGERFJORD TALENTKLASSER - BROCHURE SÆSON 21/22

 

INFORMATIONSMØDE - ONLINE

Torsdag den 25. februar kl. 19.00-20.30 er der online informationsmøde om optagelse i Mariagerfjord Talentklasser. Hør om hvordan det er at gå i talentklassen, få information om talentfagene og lidt om det at være elev på Søndre Skole, Hobro.
Der er TILMELDING til mødet, da der er begrænset plads (100 pladser). Send derfor din tilmelding via mail til Søndre Skole - så modtager du et link til informationsmødet – senest på selve dagen.

Din tilmelding til informationsmødet sendes til: hobrosoendreskole@mariagerfjord.dk
Skriv venligst i emnefeltet: Tilmelding til informationsmøde - Talentklassen.

--> LÆS MERE på Søndres Skoles hjemmeside

Ansøgning

Der var åbent for ansøgninger til 7. + 8. + 9.  klassetrin skoleåret 2021/2022 frem til og med d. 10. marts 2021 kl. 12.00. Herefter er der mulighed for løbende optag, dog kun i tilfældet der er ledige pladser i Idræts- og Kulturtalentklassen.

Se mere på https://hobrosondreskole.aula.dk/

 

OPTAGELSESSAMTALER / PRØVETRÆNING

Efter ansøgning skal du deltage i en optagelsessamtale/prøvetræning. Du skal medbringe følgende, alt efter hvilket talentfag du søger ind på:

BILLEDKUNST: Medbring fotos af egne billedkunstværker/malerier (max 5 fotos)
KOR: Medbring kort video med egen solosang (max 3 minutter)
INSTRUMENT/SOLOSANG: Medbring kort video med egen musikspil/solosang (max 3 minutter)
DRAMA: Medbring video hvor du spiller en rolle og fremfører en kort monolog (monolog sendes til dig forud for samtalen)
IDRÆT:
Aftales individuelt med samarbejdsklub eller moderklub

Kulturfag

UNDERVISNING

Som kulturtalentelev modtager du 4 timers undervisning i dit talentfag.

BILLEDKUNST: Billedkunstværksted med teori - Øvning/fordybelse med vejledning
MUSIK (Solosang eller instrument): Solofag - Klaver Teori/hørelære - Sammenspilsarrangement - Øvning/fordybelse med vejledning
MUSIK (Kor): Solosang - Korsang - Klaver - Teori/hørelære - Sammenspilsarrangement- Øvning/fordybelse med vejledning
DRAMA: Skuespil og teaterproduktion i teori og praksis – dybdegående arbejde med udvikling af kropssprog, stemmeføring, mimik og indlevelse i arbejdet med roller.

FORUDSÆTNING FOR OPTAGELSE

For at blive optaget på et Kulturfag, er det en forudsætning at du:

 • Er talentfuld inden for dit valgte kulturfag og har ønske om målrettet udvikling
 • Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og adfærd over for opgaven som talentfuld kulturfagselev under uddannelse
 • Har vilje og klar forståelse for rollen som talentfuld kulturfagselev samt arbejder struktureret i hverdagen

I forbindelse med din optagelse i Idræts- og Kulturtalentklassen foretages der en individuel vurdering med inddragelse af din hovedfagslærer i Kulturskolen eller eventuelt din faglærer i folkeskolen.
OBS: Søger du optagelse som korsanger, er det desuden en betingelse, at du er optaget eller opfylder kravene til optagelse i Mariagerfjord Korskoles elitespor. Læs vilkårene på mariagerfjordkorskole.dk

Idræt

UNDERVISNING

Som idrætstalentelev modtager du 4 timers ugentlig idrætsrelateret undervisning. Samarbejdsklubben eller moderklubben er selv ansvarlig for, at du får to morgentræninger. Træningen er individuelt baseret og tilrettelagt i et samarbejde mellem dig og din klub. Derudover vil du i Mariagerfjord Talentklasser modtage¨ undervisning og vejledning i kost og ernæring samt skadesforebyggelse. Ligesom der er fokus på at få tilrettelagt en hverdag med skolegang og idræt på højt plan.

Udover den talentrelaterede undervisning vil de obligatoriske skolefag samt andre temafag også indgå som en del af din skoledag. Har din klub ikke mulighed for morgentræning, så kan du deltage i cirkeltræning udbudt af Hobro Svømmeklub. Læs mere på hobrosondreskole.aula.dk

FORUDSÆTNING FOR OPTAGELSE

For at blive optaget på et idrætsfag, er det en forudsætning at du: 

 • Er medlem af og repræsenterer  en moderklub* eller en samarbejdsklub til Hobro Søndre Skole.
 • Tilhører regional elite i din aldersgruppe inden for sportsgrenen eller deltager i træning, kampe, konkurrencer på højt niveau
 • Udviser ansvar gennem handlinger, levevis og adfærd over for opgaven som talentfuld idrætsudøver under uddannelse
 • Har vilje og klar forståelse for rollen som talentfuld idrætsudøver samt arbejder struktureret i hverdagen

*Du kan kun benytte dig af moderklubbernes træning,
hvis du er medlem af moderklubben.