Skip to the content

FRITAGELSE FRA UNDERVISNING I FOLKESKOLEN FOR AT GÅ TIL MUSIKFAG I KULTURSKOLEN

I henhold til folkeskolelovens § 33 stk. 9, kan skolelederen give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt på anden vis end ved at følge den normale undervisning. Dette er gældende, hvis eleven ønsker at deltage i et af følgende tilbud: Eliteidrætsudøvelse i en idrætsklub eller undervisning i en kommunal eller statslig støttet musikskole.

 

VEJLEDNING TIL FRITAGELSE

Det skal ske efter anmodning fra forældrene, i begrænset omfang, og efter et individuelt skøn fra skolelederen i hvert enkelt tilfælde.

Forældre og skole kan således indgå aftale om, at barnet bliver fritaget fra enkelte timer i løbet af ugen, så barnet indenfor ’normal skoletid’ kan deltage i anden undervisning.

-Dog er undervisningstilbud fra Kulturskolen afhængig af, at der på skolen kan stilles et egnet lokale til rådighed i det ønskede tidsrum.