Skip to the content

Fritagelse fra undervisning i folkeskolen

I henhold til folkeskolelovens § 33 stk. 9, kan skolelederen give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt på anden vis end ved at følge den normale undervisning. Dette er gældende, hvis eleven ønsker at deltage i et af følgende tilbud: Eliteidrætsudøvelse i en idrætsklub eller undervisning i en kommunal eller statslig støttet musikskole.

 

Vejledning til fritagelse

Det skal ske efter anmodning fra forældrene, i begrænset omfang, og efter et individuelt skøn fra skolelederen i hvert enkelt tilfælde.

Forældre og skole kan således indgå aftale om, at barnet bliver fritaget fra enkelte timer i løbet af ugen, så barnet indenfor ’normal skoletid’ kan deltage i anden undervisning. -Dog er undervisningstilbud fra Kulturskolen afhængig af, at der på skolen kan stilles et egnet lokale til rådighed i det ønskede tidsrum.