Skip to the content

Tilskud til egenbetaling

Mariagerfjord Kommune har en pulje, der er med til at sikre, at ingen børn og unge, under 25 år og med bopæl i Mariagerfjord Kommune, er udelukket fra at deltage i fritidsaktiviteter af økonomiske årsager.

Du kan få dækket en del eller hele din egenbetaling ved hjælp af frikortsordningen til de fag du går til i Kulturskolen. Frikortsordningen giver maksimalt 1.500 kr. pr. år pr. barn, når du går i Kulturskolen. Der er ingen ansøgningsfrist. Læs om frikortsordningen her: Puljer og tilskud - Mariagerfjord Kommune

Alternativ kan der søges hos BROEN Mariagerfjord, hvis ikke man går til en anden aktivitet, som Broen betaler for – www.broen-mariagerfjord.dk. Broen dækker det fulde beløb af aktiviteten.

Kontoret på Kulturskolen kan være behjælpelig med ansøgninger til begge steder.