Skip to the content

Betingelser

Her kan du læse betingelserne for den skemalagte undervisning.

1. Undervisningsår
Kulturskolens sæson består af 8-34 lektioner alt efter fag. Sæsonstart oplyses hvert år på skolens hjemmeside. Kulturskolen forbeholder sig retten til at samle lektioner i moduler i forbindelse med projekter eller lignende.

2. Feriedage
Ferier og fridage følger Mariagerfjord Kommunes officielle ferieplan for skoler. Dertil kommer et antal undervisningsfrie dage.

3. Indmeldelse
Ved indmelding i Mariagerfjord Kulturskole, er man forpligtet til at betale for hele sæsonen.

4. Prøveperiode
Ved første tilmelding til Kulturskolen er der 6 ugers prøvetid. Hvis udmelding sker skriftligt senest 7 dage inden prøvetiden udløber, betales der kun for de 6 ugers prøvetid.

5. Udmeldelse
Ved udmeldelse sendes mail med info om elevens navn, underviser og fag til kulturskolen@mariagerfjord.dk
Udmeldelse kan ikke ske gennem lærerne.
Kulturskolen tilbagebetaler kun ved udmeldelser efter prøvetidens udløb, hvis det er begrundet i elevens sygdom, fraflytning, eller hvis der er ventelisteelever, der kan overtage den pågældende tid. Såfremt Kulturskolen flytter den ugentlige undervisning til en anden dag, kan udmeldelse med efterfølgende tilbagebetaling finde sted. Udmeldelsen skal i så fald ske indenfor 6 uger fra flytningen har fundet sted

6. Betaling
Betaling finder sted i 4 rater. Mariagerfjord Kommune sender på vegne af Kulturskolen opkrævning til betalerens elektroniske postkasse på www.borger.dk eller www.e-boks.dk.
Ved for sen betaling bliver der tilskrevet et gebyr fastsat af Mariagerfjord Kommune. Manglende betaling kan medføre stop af undervisningen.
Noder og andet undervisningsmateriale betaler eleven selv.

7. Ventelister
Der oprettes ventelister, hvis interessen for Kulturskolens tilbud er større end der er mulighed for at optage på holdene/solofagene.

8. Aflysning
Ved læreres sygdom sender vi aflysning til eleven og forældre. Dette sker udelukkende elektronisk via sms og/eller e-mail – i nogle tilfælde også via folkeskolen/uddannelsesstedet.
Aflyst undervisning bliver erstattet i videst muligt omfang, men det kan ikke garanteres. Aflyste timer kan også erstattes af fællesprojekter, fællestimer osv.
Refundering af aflyste timer der ikke er blevet erstattet af anden undervisning i løbet af skoleåret, sker fra og med 3. aflyste lektion, såfremt beløbet overstiger kr. 50.

9. Elevafbud
Hvis eleven er forhindret i at deltage i undervisningen meldes afbud direkte til læreren eller Kulturskolen. Eleven har ikke krav på at få erstattet forsømte timer eller refunderet indbetalte beløb. Det gælder også, hvis afbud er på grund af aktiviteter i folkeskolen som fx lejrskole.

10. Instrumenter
Kulturskolen forventer, at eleven selv har eller anskaffer sig et instrument. Vi råder dog over et antal instrumenter, som kan lejes.

11. Ændringer i oplysninger
Husk at melde flytning samt ændringer i telefonnumre og e-mail direkte til Kulturskolens kontor.