Skip to the content

Om Ishuset

Ishuset er et centralt beliggende musikhus i Hobro med øvelokaler og lille koncertsal. Her kan du bl.a. læse om regler for brug af lokaler, åbningstider, pris mv. 

Du finder Ishuset ved Bies Have, Nordvestvej 6, 9500 Hobro. 

Lokalerne kan bookes efter de gældende regler:

 

1. Alle medlemmer i dit band skal være tilmeldt som bruger.

2. Lokaler skal reserveres på forhånd. Det sker ved at kontakte Mariagerfjord Kulturskole på tlf. 97 11 57 20 mandag – torsdag mellem 9:30-14 og fredag kl. 9:30-12

3. Opbevaring af eget udstyr i øvelokalerne sker kun efter aftale med Mariagerfjord Kulturskole, og er på eget ansvar.

4. Lokalerne efterlades i opryddet stand. I tilfælde af defekt, fejl eller mangler kontaktes Mariagerfjord Kulturskole.

5. Ishuset er åben for brug dagligt mellem kl. 8 og 24

6. Misbrug eller misligholdelse af udstyr og inventar (herunder brug i beruset tilstand) medfører erstatningspligt og evt. bortvisning.

For at blive bruger af Ishuset betales et kontingent på 800 kr. pr. år (1/8 - 31/7) For unge under 18 år er beløbet 500 kr.
Beløbet bruges ubeskåret til vedligeholdelse af instrumenter mv. Alle medlemmer i et band, skal være registreret som bruger. 

Kontakt Kulturskolen på kulturskolen@mariagerfjord.dk for at blive bruger.
Vi sender dig herefter en brugsaftale som du skal returnere til os via din eboks.dk

Kontaktperson 
Ask Andreassen
Mobil: 24 87 00 42
Mail:  ishuset@mariagerfjordkulturskole.dk

Mariagerfjord Kommune registrerer personoplysninger om dig, når du tilmelder dig som bruger af Ishuset.
Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og vi er forpligtet til at give dig en række oplysninger om denne registrering.

Hvad har vi registreret om dig?
Det er forskelligt hvilke personoplysninger, vi registrerer om dig - men det er typisk personlige oplysninger såsom navn, adresse, fødselsdato.

Retsgrundlag og formål
Retsgrundlaget for vores behandling fremgår af enten

  • Kommunalfuldmagten, folkeoplysningsloven, ungdomsskoleloven eller lov om musik, kap. 2 a – musikskoler
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1

Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne sagsbehandle din henvendelse.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler almindelige persondata i form af navn, adresse og kontaktinformationer, fødselsdato og CPR-nummer, betalingsoplysninger. Du kan altid spørge medarbejderen, der udleverer dette ark, hvad der bliver registreret.


Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne, fx eksterne undervisere, hvis dette er nødvendigt for at varetage din henvendelse.

Hvis vi registrerer dine oplysninger i it-systemer, vil det i nogen tilfælde kunne forekomme at oplysninger blive overført til underleverandører i lande uden for EU og EØS. I disse tilfælde vil der være indgået databehandleraftale og aftale via EU’s standardkontrakt med leverandøren for at sikre, at dine persondata behandles efter samme retningslinjer som i EU.   

Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer alle personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til din henvendelse. Vi opbevarer efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Det betyder med andre ord, at vi passer godt på dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at se oplysningerne, til berigtigelse, til sletning, til begrænsning og til indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan kontakte os
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål, kan du kontakte os:

  • Ved digital post i din E-Boks eller via e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk
  • På telefon: 97 11 30 00
  • Ved brev: Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro

Du har også mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dbr@mariagerfjord.dk - det kan for eksempel være, du har brug for yderligere vejledning eller at du mener, der er noget, DPO’en skal kende til.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  • Inden du opretter dig som bruger, skal du udfylde Brugsaftalen for Ishuset her
  • Du skal enten aflevere den udfyldte Brugsaftale på Kulturskolens kontor Christiansgade 1 i Hobro, eller sende den via e-Boks.dk til Mariagerfjord Kommune - Kultur og Fritid. Du må IKKE sende den med almindelig e-mail. 
  • Derefter skal du kontakte Kulturskolens kontor for oprettelse af bruger, betaling af leje samt udlevering af nøglebrik
  • Se Privatlivspolitik for Ishuset her

Nedenfor kan du se bookingkalender for Ishusets lokaler. Lokalerne bookes ved at trykke på knappen 'book':

Book