Kulturskolens generelle læreplan

Her finder du Kulturskolens generelle læreplan. Læreplanen åbner som en pdf.

 Både i den generelle læreplan, samt i de specifikke fag-læreplaner nedenfor, skelnes der mellem viden, færdigheder og kompetencer:

-Viden omfatter faktuel -, teoretisk -, begrebslig- og praksisviden.
-Færdigheder omfatter læringen opnået gennem de stillede og de opfundne opgaver.
-Kompetencer (personligt, socialt og metodisk) omfatter elevens forudsætninger og det eleven har tilegnet sig gennem undervisningen, her også i form af intuitiv og tavs viden, kunstnerisk udtryk og udvikling.