Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret via mail eller en udmeldelsesblanket og kan altså ikke foregå gennem lærerne.

Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende for hele sæsonen (med mindre der er tale om prøvetid). Betalingen for undervisningen bortfalder således kun, hvis der er ventelisteelever, der kan overtage den pågældende tid. Allerede indbetalte beløb refunderes ikke.

Se Kulturskolens regler.

Udmeldelsesblanket

Her kan du downloade en udmeldelsesblanket, som skal udfyldes og sendes til Kulturskolen.

 

Download blanketten